Przejdź do głównej zawartości

Posty

EMERYTURA TYLKO PO POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

ZUS...

Klient kancelarii adwokackiej chce ustalenia, że jego staż pracy praktycznie w całości odbywał się w szczególnych warunkach. Skończył pracę w firmie X, dostał świadectwo pracy w szczególnych warunkach. Pracodawca dokładnie i wyczerpująco wskazał co pracownik robił i w jakim wymiarze.

Niżej, zgodnie z rozporządzeniem określającym wzór tego świadectwa, wskazał zaszeregowanie stanowiska według klasyfikacji z zarządzenia Ministra i przypisał konkretne oznaczenia. Tylko zrobił to błędnie. W tym sensie, że to zaszeregowanie nie odpowiada wyczerpującemu opisowi zajmowanego stanowiska.

Idę ja adwokat do ZUS bo pisemne argumenty trafiają w próżnię. I co? Uprzejma Pani informuje mnie po konsultacji z przełożoną, że oni tego nie mogą uwzględnić bo te symbole i oznaczenia wpisane w świadectwie pracy oznaczają, że mój klient wykonywał inną pracę niż wynika ze świadectwa pracy... Raz jeszcze podkreślę, pomimo bardzo dokładnego opisu stanowiska, rodzaju pracy, wymiaru, długości stażu pracy it…
Najnowsze posty

UMOWA DEWELOPERSKA

Każdego roku wiele osób podejmuje decyzję o kupnie nowego domu/mieszkania które jeszcze nie istnieją w rzeczywistości, a funkcjonują jedynie w prospekcie informacyjnym dewelopera. Na jego podstawie, skuszeni wizualizacjami, Klienci podpisują z deweloperem umowę. Wpłacają środki uzyskane z kredytu albo stanowiące oszczędności całego życia. Już pomijam, że bez uprzedniej analizy stanu prawnego nieruchomości czy sytuacji finansowej dewelopera. Te prospekty i wizualizacje są naprawdę imponujące. I czekają na zakończenie budowy oraz przekazanie im wymarzonego lokalu. Tymczasem... zdarzają się takie sytuacje, które powodują iż Klient chciałby się z tej umowy wycofać.  Choćby taka, że informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej. Bo po pewnym czasie okazuje się, że zaniechanie sprawdzenia stanu prawnego inwestycji i samego inwestora było zły…

PROWADZENIE POD WPŁYWEM

Alkohol i prowadzenie samochodu. Aktualny w niedzielny wieczór podczas fali powrotów z weekendowych podróży.

Czy wiecie Państwo, że w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, już po odbyciu połowy tego środka karnego jest możliwy legalny powrót „za kółko”? Oczywiście po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie.


EDIT:


Szanowni Państwo, wobec oburzenia treścią opublikowanego przeze mnie wpisu jestem zmuszony do zamieszczenia dodatkowych wyjaśnień.

Otóż na wstępie muszę z całą mocą zaznaczyć, że zespół Kancelarii jest kategorycznym przeciwnikiem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Choćby nawet wpływ ten był minimalny. Po drugie, cieszy Państwa oburzenie wobec możliwości złagodzenia sankcji za popełnione przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Upatrujemy w tym rosnącej świadomości w społeczeństwie co do znacznej szkodliwości tego rodzaju zachowań.

Tym niemniej, informacja która została zamieszczona w mediach społecznościowych, a dotycząca możliwości skrócenia zakazu …